Dedicated to the memory of Armenian Grandmaster, one of Armenia’s leading chess players, champion of Armenia and winner of the 2006 World Chess Olympiad...

1995թ., Մինչև 18 տարեկան պատանիների Հայաստանի առաջնություն

1995թ․ մինչև 14 և մինչև 18 տարեկան պատանիների շախմատի Հայաստանի առաջնությանն երրորդ անգամ անընդմեջ հաղթեց Կարեն Ասրյանը և նվաճեց  Հայաստանի չեմպիոնի կոչումը։